Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


středa 7. srpna 2019

Milada - studenti FA ČVUT


Zadání letního semestru 2019 na Fakultě architektury ČVUT v Praze byla "Milada" a její okolí. - konkrétně až k Teplicím, Trmicím, k Ústí. Téma bylo zpracováváno v ateliérech  Plicka-Sedlák, Fingerová a Stempel-Beneš. 

První prezentace v NODE v březnu byla pracovní. Skvělé bylo, že se jí účastnil jak ústecký primátor, tak starostka Trmic i starosta Chabařovic. Překvapením pro mnohé bylo, že se jeden z výchozích momentů obnovy lokality, který naši studenti vnímali jako ten nejpřirozenější - tedy hledáním stop a paměti místa - nesetkal vždy s pozitivním ohlasem. Tedy vlastně jen z pohledu největších aktivistů.

Finální prezentace počátkem června v ústeckém NODE byl přítomen jak ústecký primátor, tak ředitel PKÚ, tedy organizace, která se o vytěžené lomy stará. Závěrečná diskuse s dvěma z nejzodpovědnějších nad konkrétními návrhy a přístupy byla dlouhá a vyčerpávající.

O co v těchto studentských návrzích, sledující především akademické a pedagogické cíle šlo? 

Pokud pan primátor dosavadní přístup k řešení okolí Milady charakterizovat jako buď 1)zachování a maximální respekt k přírodnímu prostředí a 2)masivní využití okolí jezera pro extenzivní zástavbu, lze říci, že studenti se pokoušeli najít variantu třetí - hledat jak území fungovalo před masivní těžbou a odtud možnosti smysluplného zapojení do struktury osídlení.

Pro návrhy je důležité toto porovnání počtu obyvatel před těžbou a dnes. Vyplývá z toho, že současné osídlení je v porovnání s dobou před těžbou minimální.


Určitě je třeba připomenout, že studenti pracují s okolím Milady JAKOBY už směrem na Ústí dál pokračovalo smysluplné využití údolí Bíliny až k Labi, JAKOBYCHOM se tam už chovali zodpovědně a nejednalo se tu o náhodné výstavby bez jakéhokoli koncepčního uchopení a respektu k jedinečné krajině, terénní konfiguraci. 

Jedním z výsledků těchto prací je tak potřeba KOTVIT  - přece jen přes svou divokou krásu je to území stále mimořádně vykloubené. Kotvit Miladu do nejbližších struktur osídlení. Důležité to bylo především na jihovýchodě na Trmice a na severovýchodě na Předlice a Ústí (toto téma ale v pracích zatím není dostatečně zpracováno  znamenalo by to řešit celé historické jádro Ústí včetně extrémně komplikovaného ústí Bíliny, kde se nacházelo ještě v polovině čtyřicátých let jedno z nejdůležitějších center města - to celé bylo nad síly jednoho semestru).  

Zde několik vybraných prací komplexně:


A na závěr jak by mohl vypadat východní konec jezera, pokud by tu vznikla promenáda, která by následně podél Bíliny mohla vést až k Labi:

Žádné komentáře:

Okomentovat