Ing.arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


pátek 8. listopadu 2019

Ústí


Ústí a jeho okolí


Současný stav: Ústí nad Labem váhá s přípravou nového územního plánu, který nezbytně potřebuje. Zřízení Kanceláře architekta města se také protahuje. V současnosti ale reálně probíhají činnosti, které ze strany Ústí vyžadují rozklíčovávání a řešení velmi důležitých souvislostí. 


Téma k řešení: Jedná se zejména o dálnici včetně jejích propojení, VRTku a železnici. Další výzvy jsou spojeny s vodou. Do obrazu území zasáhnou oba jezy, již jsou zadané projekční práce na stavby na Labi, které bude nezbytné koordinovat. Prověření by si z hlediska výhodnosti budoucích propojení zasluhoval i trimodální přístav v ústí Bíliny. Mezi problémy k řešení patří i propojení Milady směrem na Trmice, nebo Milady přes Předlice Tovární ulici na centrum Ústí k Labi. Obě dvě linie sledují drobné vodní toky a k prověření se tu nabízí takový typ propojení, který by umožnil spojit Labe s Miladou i pro rekreační plavidla.  


Toto všechno jsou především infrastrukturní a technologické počiny, které je třeba důsledně dopracovávat do kvalitních vztahů s krajinou, osídlením a tak je zpětně ještě ve stadiu příprav korigovat. Cílem je komplexní prostorová, architektonická urbanistická a krajinářská kvalita – nejen vytváření inženýrských děl.  


V rámci nadregionální silniční sítě by součástí zadání mělo být i hledání propojení Děčín-Ústí až na dálnici podél Labe. Zejména půjde o zodpovědné hledání cesty Ústím. 


Příprava zadání konkrétně:  V rámci přípravy zadání bude nezbytné dát dohromady veškeré podklady.  Jak od města Ústí, tak od kraje. Půjde o současné i uvažované územní plány, územní studie, ZURky. 


Bude definován i rozsah řešeného území – předběžně od Mojžíře na východu po Miladu na západě. 


Veškerá činnost by měla být koordinována s přípravou soutěže na okolí Milady. Ta bude s největší pravděpodobností vypsána v polovině příštího roku. Ideální by bylo, aby tato studie byla odevzdána tak, aby mohla být podkladem této soutěže.  


Definování postupu: Důležité bude stanovit na straně KÚÚK kdo zpracování studie bude mít na starosti – kdo to celé bude administrovat – zda přímo já, nebo ve spolupráci s nějakým oborem KÚÚK. Možnosti

1)soutěž Pokud by to bylo formou soutěže dle regulí ČKA, bylo by dobré oslovit s přípravou profesionály (s profesionály bych nejraději řešil zpracování podkladů jak pro variantu soutěž i pro variantu několika souběžných studií). 


Patrně nejlepší by byla soutěž dvoukolová, kde první kolo by mohlo být na portfolia vztahující se k předmětu plnění, druhého kola by se účastnili už třeba jen tři vybrané týmy. Ty by měly zajištěno skicovné plus ceny a odměny. 


Mimořádně důležité bude dobře vydefinovat zadání. Jen práce na něm v případě soutěže i v případě zadání několika souběžných studií bude trvat cca tři až pět měsíců a může stát cca tři sta tisíc až cca milion. Vlastní projekční práce by trvaly v obou případech alespoň tři měsíce plus u soutěže doba na schvalování soutěžních podmínek na ČKA, schvalování radou atd. Tedy celkem odhad od počátku práce na přípravě soutěže až po vyhlášení výsledků jeden rok. Cena za komplet službu (zahrnující už zmíněnou přípravnou fázi) přípravy a realizace soutěže včetně odměn bych předběžně  odhadoval na cca 4mil.


2)několik souběžných studií I pokud bychom vše řešili cestou jen zadání studie, tak i u tohoto řešení bych doporučoval vypracovat více než jen jednu variantu pro možnost hledání opravdu nejkvalitnějších řešení. Variantou by bylo vybrat tři týmy (minimálně dva) na základě referencí v rámci klasického výběrového řízení – tedy v žádném případě ne pouze na cenu. Např. cena by hodnocení představovala 30 procent a zbytek by připadal na kvalitu  – z Děčína máme s tímto přístupem už velmi dobrou zkušenost.

Bylo by to levnější, neb by odpadly náklady na profi komplet administraci a práci poroty. Předběžný min. odhad nákladů 0.75mil. u jedné zpracovávané varianty.


Žádné komentáře:

Okomentovat