Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


pátek 8. listopadu 2019

„Zpět mezi Krušné hory a Středohoří“


 „Zpět mezi Krušné hory a Středohoří“.  


Uhelný region -zadání studie-podrobněji


Problém: Již od šedesátých let je pánevní oblasti věnována mimořádná pozornost. Soustředili se tu špičky všech oborů. Jako příklad – vznik nového Mostu provázela řada mimořádně kvalitně obsazených urbanistických a architektonických soutěží. V devadesátých letech dochází k radikální změně priorit, vnímání prostorových souvislostí a postupnému útlumu těžby. Tento trend kopíruje počínání geopolitického Západu. Akcent na mimořádně kvalitní výsledky i této fáze procesu těžby – návratu do smysluplného života - tu už není. Tento stav je nezbytné vzhledem zvrátit  - zejména vzhledem k obrovskému potenciálu, který je tu nezbytné zhodnotit. 


V současnosti je zadáváno prověření technické proveditelnosti soustavy jezer včetně jejich energetického využití. Termín je 30.6.2020. Na zpracovávání tohoto konceptu ale nenavazuje adekvátní hledání prostorových kvalit celého řešeného území. To v tomto případně znamená generování takových návrhů, které nejsou pouhou výslednicí parciálních technických limitů – viz. např.ZUR, ale tvoří nové prostorové kvality. Jedná se totiž o úplně novou krajinu, s úplně novými vztahy k sídlům. Jedná se o území cca Chomutov až Ústí.


Mj. neproběhla ani adekvátní společenská debata v rámci odborné ani laické veřejnosti, kde by bylo možno komplexně posuzovat jednotlivá řešení. Je třeba navázat na přístup, který byl založen v území v šedesátých letech, ale je třeba ho doplnit a obohatit o dnešní zkušenosti, znalostí i metodiky přístupů.


Vypracování  studie hledající a pojmenovávající prostorové kvality a hodnoty celé pánevní oblasti by měla mít iniciační roli při hledání a zhodnocování kvality území, měla by do celé problematiky vnést novou energii adekvátní dnešnímu chápání problematiky. Studie by měla být mj. podkladem při vyhodnocování vhodnosti, či nevhodnosti jednotlivých přístupů a technických možností, které se nyní otevírají. V současnosti neexistuje podklad, podle kterého by bylo možno posuzovat vhodnost, nebo nevhodnost uvažovaných technických řešení v krajině a v sídlech. Za určitých podmínek může být určité řešení vhodné, za určitých podmínek naopak nevhodné – tyto podmínky je ale třeba stanovovat. 


Krajina mezi Krušnohořím a Středohořím má mimořádně silný charakter, který se vymyká technokratickému uvažování. Tento charakter je nezbytné hledat, podporovat a rozvíjet.


Možnosti

1)soutěž Pokud by to bylo formou soutěže dle regulí ČKA, bylo by dobré oslovit s přípravou profesionály (s profesionály bych nejraději řešil zpracování podkladů jak pro variantu soutěž i pro variantu několika souběžných studií).Patrně nejlepší by byla soutěž dvoukolová, kde první kolo by mohlo být na portfolia vztahující se k předmětu plnění, druhého kola by se účastnili už třeba jen tři vybrané týmy. Ty by měly zajištěno skicovné plus ceny a odměny. 


Mimořádně důležité bude dobře vydefinovat zadání. Jen práce na něm v případě soutěže i v případě zadání několika souběžných studií bude trvat cca pět měsíců až rok a může stát cca milion. Vlastní projekční práce by trvaly v obou případech alespoň tři měsíce plus u soutěže doba na schvalování soutěžních podmínek na ČKA, schvalování radou atd. Tedy celkem odhad od počátku práce na přípravě soutěže až po vyhlášení výsledků jeden rok. Cena za komplet službu (zahrnující už zmíněnou přípravnou fázi) přípravy a realizace soutěže včetně odměn bych předběžně  odhadoval na cca 10mil


2)několik souběžných studií I pokud bychom vše řešili cestou jen zadání studie, tak i u tohoto řešení bych doporučoval vypracovat více než jen jednu variantu pro možnost hledání opravdu nejkvalitnějších řešení. Variantou by bylo vybrat tři týmy (minimálně dva) na základě referencí v rámci klasického výběrového řízení – tedy v žádném případě ne pouze na cenu. Např. cena by hodnocení představovala 30 procent a zbytek by připadal na kvalitu  – z Děčína máme s tímto přístupem už velmi dobrou zkušenost.


Bylo by to levnější, neb by odpadly náklady na profi komplet administraci a práci poroty. Předběžný min. odhad nákladů – 1mil. u jedné zpracovávané varianty. 


Mimořádně důležitá bude koordinace s dalšími připravovanými i už realizovanými akcemi.
Žádné komentáře:

Okomentovat