Doc. ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Sochařská 12, 170 00 Praha 7 - Letná, mail@ondrejbenes.cz


středa 24. července 2019

VIZE SEVERU - SEVER VIZE - nultá verze


Konference VIZE SEVERU - SEVER VIZE  - nultá verze
Úvod – liberecký s ústeckým krajem má mnoho společných rysů, které jim umožňují dívat se na problémy, které je sužují z obdobného úhlu pohledu. Společná je například nezakořeněnost. Ta je sice pro globalizovaný svět tak nějak typická, ale při popisu problémů a jejich příčin se k ní jako jednomu z hlavních důvodů vracíme.
Měli bychom se pokoušet propojovat globální problémy a témata s konkrétními aktuálními výzvami. Měli bychom se zároveň pokoušet rozlišovat v jaké hloubce je ta která problematika založena.

Vzhledem k tomu, že i na onu absenci kořenů panují různé názory, tématem jedněch z prvních konferencí by měl být právě společný pohled zpět. Většinou nejméně víme o tom co máme každý den na očích. Bude tak možné si ujasnit pojmy, uvědomit si výchozí momenty.
Dále bychom se měli podívat na současný stav, kde že se právě nyní nacházíme. Jakým způsobem problémy, které jsou okolo nás řešíme. Určitě by stálo za to dovědět se o různých ZURkách a zásadách, podle kterých se řídíme. Zajímavé by určitě bylo představení jednotlivých měst, sdružení obcí, průmyslových sdružení, národních parků.

Z toho všeho by mělo vypadnout jaké jsou konkrétní problémy a výzvy před kterými stojíme, prezentované lidmi, kteří je řeší, a jak je řeší.
No a pak se otevírají brány do budoucnosti, vizí možného modelování. Zde ideálně na základě rozboru konkrétních problematik z předešlého bloku by buď bylo možno ukázat jak se podobné problémy řeší jinde (např. pánevní oblast mostecka a německá lužice), a hledat opět konkrétní vztah k realitě u nás. Kromě příkladů tzv. dobré praxe ze zahraničí by se tu otevíraly dveře pro prezentace těch příkladů u nás, kde se už o něco někdo snaží (viz např. Lend PKÚ a okolí jezera Milada).

Šlo by tedy v podstaě o tři roviny – pohledy zpět (o bychom měli vybudovat), konkrétní příklady konkrétních problémů z reality severu Čech (zde bychom maximálně měli zapojit místní samosprávy, komunity, spolky a sdružení) a do třetice příklady tzv.dobré praxe – jak ze zahraničí tak od nás.   
1)pohled zpět
-sever Čech ve středověku
-baroko a osvícenství
-průmyslová revoluce
-mezi válkami
-po roce 45
-po roce 89

2)dnešek
-sociální a demografická problematika
-problém zaostalosti sudet
-problémy pánevních regionů a těžkého průmyslu
-voda – Labe a spodní vody
-vyloučené lokality
3)pohled dopředu
Nejprve celá oblast, pak třeba po jednotlivých částech a městech.
-změna pánevní oblasti po napuštění jezer
-změna dopravní infrastruktury po realizaci VRT, po realizaci silničního propojení Liberec – K.Vary
-otázky budoucí těsné spolupráce v rámci aglomerace Chomutov-Most-Teplice-Ústí
-hledání jak reagovat na fenomén smršťujících se měst
-prezentace zahraničních zkušeností, univerzit – resocializace v Německu, příklady z Belgie (jednak konverze zkušenosti z konverze těžkého průmyslu, tak i jejich struktura – městský – krajský – státní architekt), Holandska (to pokud bychom spolupracovali s FA ČVUT, která má vazby na Delft), určitě by stálo za to zapojit i drážďanskou univerzitu.

Organizace
Ideálně vždy na tři dny podle bodů viz výše, ideálně ne jen jednou za rok, ale vždy po půl roce, ideální by bylo aby se města během jedné akce střídala – třeba začátek v Liberci na fakultě, pokračování druhý den v Ústí v Hraničáři, a třetí den v Mostě v divadle. Vše by bylo vysíláno on line do spřátelených kaváren. Určitě by bylo průchodnější to dělat jedna akce – jedno město. Na druhou stranu – kdo z liberečáků kdy byl v Hraničáři, nebo u Milady, o mosteckém Repre ani nemluvě. A to je to tam blíž než do Prahy…
První krok
Jako první krok by mi přišlo dobré dát to někdy na konec listopadu. Tři dny – tři města. Na každý den blok tak na tři čtyři hodiny plus debata?

Ps.určitě je to je úvodní výkop jak na to. V první fázi bychom se měli setkat jaké problémy by byly doopravdy k řešení, ale myslím že až obě dvě architektonické pracovní skupin na úrovni krajů akcelerované Tvými zkušenostmi s případnou podporou ČKA, nebo FA ČVUT by upéci určitě něco šlo . Zde si k tomu začínám dávat dohromady web: https://architekturakrajeustecka.blogspot.com/
OB 15/6/2019 text zaslaný na TUA 

Žádné komentáře:

Okomentovat